مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

تخفیف ۵۰ درصدی در دریافت ضمانت‌نامه برای شرکت‌های خلاق

شرکت‌های خلاق می‌توانند به‌منظور دریافت ضمانت‌نامه مطابق با شرایط پیش‌بینی شده از خدمات صندوق پژوهش و فناوری کریمه بهره‌مند شوند. این ضمانت‌نامه‌ها شامل ضمانت‌نامه‌های مزایده و مناقصه، حسن…