مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

فروش آنلاین آثار هنری بازار روبه‌رشدی برای راه‌اندازی استارتاپ‌های ارزآور است

من ارزش کل آثار آرتبیشن را تاکنون جمع نزده‌ام ولی فکر می‌کنم واقعا عدد جذابی باشد. چرا که فقط ارزش آثار هنرمندان پیشکسوت می‌تواند به‌تنهایی به بیش از 100میلیارد برسد.

شهردار تهران در بازدید از کارخانه نوآوری: تهران شهر هوشمند و نوآور می‌شود

مجتمع فناوری شریف، شتابدهنده پرسیس‌ژن و کارخانه نوآوری، محلی که سال‌ها متروک مانده بود و امروز به یک محل مناسب برای ایجاد اشتغال و شکوفایی بدل شده است، گامی مهم در راستای توسعه فناوری است.