مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

سامانیوم چیست

مدیر بخش توسعه و بازاریابی بانک سامان: «سامانیوم یک سامانه باشگاه مشتریان است که به دنبال تعامل و ارائه پاداش به مشتریان بانک سامان برای استفاده از خدمات بانکی است.»

وزیر ارتباطات: تبادل اطلاعات کلید مفقوده دولت الکترونیک

محمد جواد آذری جهرمی: «اتصال دستگاه‌ها و تبادل اطلاعات به عنوان کلید مفقوده دولت الکترونیک است. داده مربوط به هیچ سازمانی نیست بلکه یک ارزش ملی است؛ یعنی داده‌های هیچ سازمانی متعلق به خودش…