مرور اکوسیستم ایران

اکوسیستم ایران

چالش‌های استارتاپ‌های بیمه بررسی شد

عمده نیازهای استارتاپ‌های حوزه بیمه، دسترسی به سامانه سنهاب، مبتنی بر API ، دسترسی به سرویس‌های احراز هویت و اهلیت، حذف فیزیک بیمه‌نامه، ایجاد و دسترسی به سرویس‌های استعلام و صدور آنی…

ارائه چالش‌ها، تدوین مدل توانمندسازی و تامین منابع انسانی

تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه مشترک جهت ایجاد و راه‌اندازی و توسعه اکوسیستم نوآوری شهری در راستای برنامه تهران هوشمند توسط محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، مفاخریان…